سامانه مزرعه برکت در جهت آموزش و ترویج, تسهیل, ساماندهی, تخصیص, توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و دامی و اقلام مصرفی بهره برداران, نظیر انواع کود, سموم, بذور, نهال, نشاء, آرد و ... در سال 1397 شروع به برنامه ریزی نمود.

در نخستین گام پس از دریافت مجوز های لازم از سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای مربوطه ابتدا اقدام به ارائه کود های یارانه ای نمود.

ورود به سامانه و استفاده از خدمات منوط به ثبت اطلاعات هویتی توسط مسئول پهنه هر منطقه در سامانه جامع پهنه بندی وزارت جهاد کشاورزی می باشد و پس از ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و تایید اطلاعات زمین کشاورزی شما ، میتوانید با مشخصات هویتی خود وارد سامانه شوید و اقدام به خرید کودهای یارانه ای مربوط به زمین خود نمایید

در گام های بعد ارائه سموم با تایید آزمایشگاه ها در دستور کار قرار دارد.